Fragmenty mojego świata...

Fragmenty mojego świata...
stat4u

UWAGA

Źródła fotografii ; archiwum rodzinne, zdjęcia własne oraz zdjęcia użyczone mi przez znajomych; Annę, Kurta Mazura, współtowarzyszy moich eskapad : gorzowskiego fotoreportera Bogusława Sacharczuka (bs) , Mariusza oraz brata Toma; wszystkie publikuję na blogu za ich wiedzą i zgodą i zawsze są przeze mnie podpisane! Korzystam także ze zdjęć umieszczonych w Wikipedii i publikuję je z zachowaniem Licencji.

czwartek, 10 października 2013

W Macharach leży słoń...

Nieprawdziwy to zwierz. To największy głaz narzutowy w województwie lubuskim. Ponad ziemię wystaje tylko niewielka jego część, a i tak wymiary około 8 m na 3 m i obwód ponad 22 m robią wrażenie!
Głaz narzutowy zlokalizowany jest na terenie pola uprawnego. Historyczna nazwa kamienia - jak podają źródła - to  Breiter Stein (szeroki kamień) jest niemal identyczna z niemiecką nazwą Breitenstein, pisaną łącznie, a oznaczającą nazwę pobliskiego, niemieckiego wówczas Bobrówka.   

Na powierzchni głazu znajdują się liczne ślady wierceń i obłupań. Prawdopodobnie pochodzą one z czasu funkcjonowania w Macharach Państwowego Gospodarstwa Rolnego, kiedy to postawiono sobie zadanie rozbicia głazu i usunięcie go z pola uprawnego. Na szczęście człowiek przegrał z naturą!

Trudno jednoznacznie określić jego wiek. W trakcie badań znaleziono jednak wokół głazu kilka krzemieni noszących ślady obróbki, datowanych na środkową epokę kamienia tzn. okres mezolitu przypadającego na VII-V tysiąclecie p.n.e.

Kiedy w Średniowieczu zakładano osadę głaz stanowił jeden z elementów określających koniec/początek wioski. Obecnie jest niekwestionowaną atrakcją turystyczną tego terenu.

Kamień przyjął zwyczajową, nadaną mu przez mieszkańców nazwę, Leżący Słoń.

2 komentarze: