Fragmenty mojego świata...

Fragmenty mojego świata...
stat4u

UWAGA

Źródła fotografii ; archiwum rodzinne, zdjęcia własne oraz zdjęcia użyczone mi przez znajomych; Annę, Kurta Mazura, współtowarzyszy moich eskapad : gorzowskiego fotoreportera Bogusława Sacharczuka (bs) , Mariusza oraz brata Toma; wszystkie publikuję na blogu za ich wiedzą i zgodą i zawsze są przeze mnie podpisane! Korzystam także ze zdjęć umieszczonych w Wikipedii i publikuję je z zachowaniem Licencji.

czwartek, 7 listopada 2013

Oryginał Biblii Brzeskiej w Gorzowie!

Biblia Brzeska  zgodnie z deklaracjami wydawców  uważana jest powszechnie za pierwszy polski przekład całej Biblii z języków oryginalnych; hebrajskiego i greckiego na język polski. Dokonali tego, w 1563 roku polscy Kalwini.


Biblia napisana jest piękną XVI-wieczną polszczyzną o wysokim poziomie artystycznym i literackim przy czym język jej jest zwięzły i niestety archaiczny. Tekst jest drukowany dużymi czcionkami, a objaśnienia i przypisy drobniejszą czcionką. Starannie wykonane drzeworyty na stronie tytułowej i w części starotestamentowej podkreślają jej wyjątkowość. Biblia wydrukowana została w Brześciu Litewskim w nakładzie około 500 egzemplarzy 4 września 1563 roku.
Duża część nakładu Biblii Brzeskiej wraz z innymi pismami ewangelickimi została publicznie spalona na stosie, na wileńskim rynku  przez Mikołaja Radziwiłła syna, kiedy ten przeszedł na katolicyzm...Do dziś ocalało jej niespełna 20 sztuk...Na zdobionej stronie tytułowej czytamy:
"Biblia święta, tho iest, Księgi Starego y Nowego Zakonu, właśnie z Żydowskiego Greckiego y Łacińskiego, nowo na Polski ięzyk, z pilnością y wiernie wyłożone." Zabytkową księgę do Gorzowa przywiózł ksiądz Tadeusz Jelinek z kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Żychlinie, nieopodal Konina.


Konferencja w bibliotece gorzowskiej miała na celu przybliżenie wielowyznaniowego charakteru miasta Gorzowa oraz wkładu ewangelików w historię kultury polskiej jak też rozwój polskiego języka literackiego.
Organizatorami wydarzenia byli:
Kościół Ewangelicko-Augsburski,  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP oraz Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Gorzowie.Więcej na temat Biblii Brzeskiej KLIK

Biblię Brzeską można przeczytać w I-necie TUTAJ


(Fot. z konferencji, Bogusław Sacharczuk, pseud. bs, za pisemną zgodą na publikację)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz